Oznaczenie na mapie Miejscowość Opis Kilometraż rzeki Drwęcy Lustro wody (m.n.p.m) Współrzędne (SD)
B1 Brodnica Przystań kajakowa „Zakole Drwęcy”

(Ul. Paderewskiego 19, 87-300 Brodnica)

93+700 67,8 53.249501, 19.391266
K Kupno Malinowa Stanica

300 m od mostu na południe (Kupno 17, 87 -337 Wąpielsk)

72+100 63,0 53.188877, 19.241851
B2 Bobrowiska Przy drewnianym moście 58+700 58,5 53.140818, 19.145466
G Golub-Dobrzyń Parking miejski, (ul. Zamurna 1, 87-400 Golub-Dobrzyń) 48+200 53,8 53.112502, 19.052863
P Pomorzany Ruziec 43+500 51,7 53.092498, 19.025716
E Elgiszewo Przystań „Na Pograniczu” Elgiszewo Bezpośrednio przy moście, 87-408 Ciechocin 29+000 46,6 53.061419, 18.925689