Regulamin dla organizatorów spływu

  1. Organizatorem spływu kajakowego jest osoba zgłaszająca potrzebę rezerwacji sprzętu dla grupy osób.
  2. Organizator spływu jest odpowiedzialny za uczestników i za wypożyczony sprzęt.
  3. W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w organizowanych spływach kajakowych organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nieletniej od prawnego opiekuna.
  4. Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich spływ się odbywa, a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i zachowania się na szlaku oraz przestrzegania wszelkich przepisów i zobowiązań prawnych.
  5. Organizator spływu zapewnia ratownika WOPR we własnym zakresie. Wypożyczalnia może zapewnić ratownika w ramach dodatkowej usługi płatnej wg cennika.
  6. Organizator spływu zobowiązany jest do sprawdzenia czy uczestnicy umieją pływać i czy ich stan zdrowia umożliwia im wzięcie udziału w imprezie i bierze za to pełną odpowiedzialność.
  7. Organizator spływu ponosi odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
  8. Organizator spływu jeśli uzna za konieczne we własnym zakresie obejmuje grupę ubezpieczeniem NNW. Koszt ubezpieczenia NNW obciąża dodatkowo organizowaną grupę.
  9. Każdorazowo organizator spływu potwierdzi pisemnie ilości pobranego sprzętu tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego.